0

Confidențialitate și securitate

Confidențialitate și securitate

INTIMO depune grija datorată și răspunde pentru apărarea datelor voastre, despre care a luat la cunoștință la înregistrare – obiectul prezentelor Condiții generale, decât cazurile cu forța majoră, eveniment întâmplator sau abuzuri din partea terță.

 INTIMO colectează și utilizează datele pentru utilizatorii, numai în scopurile prevăzute și prezentate în Condițiile Generale. Cu acceptarea prezentelor Condiții Generale, utilizătorul acordă pelucrarea datelor sale personale, în scopurile contractului de vânzare/cumpărare, încheiat de la distanță.

INTIMO este obligat să nu dezvăluie datele personale utilizatorului sub nicio formă și să nu acorde informația colectată către părți terțe– organe de stat, societăți comerciale. Persoane juridice și altele, decât cazurile în care:
- ar fi primit în mod expres acordul utilizatorului la înregistrarea sau la o etapă mai târzie;
- informația a fost solicitată de către organe de stat, persoane oficiale, care potrivit legislației în vigoare sunt autorizate să solicite și strângă o asemenea de informație, respectând procedurile reglementate de Legea;
- alte cazuri prevăzute de Legea.

Prin înregistrarea dumneavoastra în lenjerieitaliana.ro, utilizatorul permite în conturile sale înregistrate pe lenjerieitaliana.ro, Facebook sau oriunde prin spațiul virtual sau pe adresa sa de e-mail indicat de el, să-i fie trimise date, reclame sau alte mesaje de gen comercial de la www.lenjerieitaliana.ro